Big Data Analiz Çözümleri

Günümüzde iş süreçlerinin dijital ortama geçmesi ile oluşan ve her geçen gün artan “Büyük Veri”, analiz ve yönetimi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
TURKVAS, büyük ölçekli verinin etkili bir şekilde işlenmesi için “Büyük Veri Analitiği” çözümü sunmaktadır. Büyük Veri Analiz Çözümleri şunlardır:

 • Hadoop kurulumu ve danışmanlığı
 • HP Vertica, IBM I-tool gibi Analiz Sistemleri ile kurumlara yapılandırılmış veriyi OLAP (online analitik işleme) bazında gerçek zamanlı ve hızlı şekilde analiz etme
 • Fiziksel Güvenliğe yönelik yapılar barındıran kameralar doğrudan video üzerinde anlamsal analiz yapılarak güvenlik ya da risk kontrollerinin yapılması ve proactive çözümlerin sunulması
 • Termal Kamera ile vücut analizi yapma
 • Büyük Veri, Veri Tabanları kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu
 • Büyük Veri, Dosya Sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu
 • Büyük Veri için kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu
 • Özel (Private) Hadoop Kümesi oluşturma
 • Hadoop Ağ Mimarisi tasarımı ve kurulumu
 • Hazır yazılmış bir kod üzerinde optimizasyon
 • Hazır kurulu bir Hadoop kümesi üzerinde optimizasyon
 • Büyük Veri için yerinde destek
 • Bulut üzerinde yönetimi kolay HADOOP kümesi oluşturma