Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

TURKVAS, kurumlar ve özel şirketler için müşterilerinin istekleri doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri projeleri geliştirmektedir.

CBS Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. CBS, nesneleri ve olayları anlatmakta, sonuçları tahmin etmekte ve stratejik planlamada öne çıkmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerin kattığı yeni görüş açışı ve faydalar her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden TURKVAS, CBS konusunda uzman kadrosu ile akıllı çözümler sunabilmektedir.