Bilgi Güvenliği Servisleri

• Proje Yönetimi,

 Altyapı zafiyet değerlendirme ve sızma testleri
 Raporlama

• Bilgi Güvenliği Servislerinin Yönetimi,

 Outsource personel ile düzenli denetleme
 Ataklara karşı gelebilmek adına kurum içi düzenlemeler

• İhtiyaca Uygun Bilgi Güvenliği Çözümlerinin Konumlandırılması,
 Log yazılımları
 NAC
 Güvenlik Duvarı çözümleri gibi

• Yönetişim-Risk-Uyumluluk Sistemleri Tasarımı, Uygulaması, İzlenmesi, Geliştirilmesi,