Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM)

Teknolojinin hızlı gelişimi ve buna paralel olarak güvenlik ihtiyaçlarının karmaşıklaşması, Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetim Sistemleri’ne olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. TURKVAS, sahip olduğu deneyim ve uzmanlığı ile farklı güvenlik sistem birimlerinin entegrasyonunu sağlanarak bütüncül ve kapsamlı bir güvenlik oluşumunu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, farklı sistemlerden gelen çok sayıdaki veri, PSIM çözümleri ile ortak bir havuzda toplanarak işe yarayabilecek anlamlı ve işlenebilir veri haline dönüştürülmektedir. Log yönetimi, ISO 27001, SOX, 5651 Sayılı Yasa, PCI DSS gibi düzenlemeler gereği gerekli bir bileşendir, ancak tutulan kayıtlar, sorun gidermek, güvenlik, kanıt oluşturmak ve uyum gibi birçok amaçla kullanılsa ad yeterli değildir. Sistem üzerinden toplanan ‘log’ların kurum ihtiyacına ve sistem yapısına göre ilişkilendirilmeli, depolanmalı ve raporlanmalıdır. TURKVAS PSIM çözümlerinde, ihtiyaç duyulan Korelasyon yöntemleri ile yığın haline gelen log satırlarının içinden anlamlı bilgilerin belirlenmesi ve güvenlik açısından tehdit unsuru olarak nitelendirilenlerin tespit edilmesini sağlamaktadır.
PSIM Çözümünün sağladığı ayrıcalıklar şu şekildedir:

 • Marka ve platform bağımsız olarak, farklı marka/model kamera, NVR/DVR, VMS (video yönetim sistemi) sistemlerinin tek bir platformda entegre edilerek ihtiyaç duyulan korelasyonların sağlanması ve böylelikle proactive olarak gerekli önlem ve tepkilerin oluşturulması
 • Farklı tip sensörlerin (yangın sensörü, ses sensörü, hareket sensörleri vb), kapı giriş çıkış kontrol sistemleri, SCADA sistemleri vb kamera görüntüleri ile bütünleşik olarak tek bir platformda toplanması ile ortak alarm yönetiminin oluşturulması
 • Video Analitik ve Big Data çözümleri ile entegrasyon sağlanması
 • Korelasyon/Olay yönetimi ile alarm yönetimi sağlanması
 • Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information and Event Management) uygulamaları ile tam entegrasyon sağlanması
 • Birbirinden bağımsız sistemlerden alınan bilgilerin tek bir arayüz üzerinde anlamlı veriler olarak görüntülenmesi
 • Süreç ve olaylara verilen tepki şekli ve süresinin, ihtiyaç duyulan iş akış ve süreç çizelgesi doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi
 • Analiz modülleri sayesinde atlanmış olan olay durumlarının tespit edilmesi
 • GIS harita entegrasyonları ile olay lokasyonlarının canlı takibi
 • Operasyonel iş akışının takip edilebildiği özelleştirilebilir arayüzler
 • Harici entegrasyon ihtiyacına yönelik esnek altyapı
 • Personelin olaylara verdiği tepki süresi ve iş akışı takibinin ölçümü ile somut performans değerlendirmesi