Drone Savunması

Drone’lar artık Savunma Sanayi’de büyük rol oynamaktadır. İstihbarata karşı koyma adına geliştirilen Drone savunma araçları sayesinde düşman Drone’lar artık engellenebilmektedir.