Eğitimler, Denetim & Danışmanlık Servisleri

o ISO27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
o ISO31000 – Risk Yönetim Sistemi
o BS25999 – İş Sürekliliği Yönetimi
o ISO20000 – Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi
o ISO38500 – BT Yönetişim
o CobIT – Bilgi Teknolojileri ve ilgili alanlar için Kontrol Hedefleri
o VaLIT – BT Değer Yönetişimi
o TS ISO IEC 15504 - SPICE