J2EE & .Net

TURKVAS olarak, J2EE ve .NET başta olmak üzere, her türlü kurum ve kuruluş için ihtiyaç duyulan proje ve entegrasyonları farklı platformlarda uygulama geliştirme hizmeti sunmaktayız. Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun yazılım projelerinde analiz, mimari tasarım, test ve entegrasyona kadar her aşamada çözüm üretmekle beraber projelerin ara yüz tasarımlarını da bir bütün olarak geliştirmekteyiz.

Agile Scrum Modeli anlayışıyla şeffaf, izlenebilir ve erişilebilir bir süreç izleyerek geliştirdiğimiz yazılım projelerinde, müşterilerimiz de isteklerini süreç içerisinde müdahil olarak bildirirler. Böylece profesyonel olarak geliştirilen projelerimizde karşılıklı olarak zaman ve maliyet kaybı önlenerek verim maksimize edilmiş olur.