Bilgi Güvenliği Metodolojisi

• Mevcut Durum Analizi
• Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Stratejisi,
• Varlık Analizi,
• Ağ ve Uygulama Altyapı Sızma Testleri,
• Sosyal Mühendislik Testleri,
• Fiziksel Güvenlik,
• Düzenlemeler ve Hukuki Durum Analizi,
• Durum ve Öneri Raporu,
• Danışmanlık Servisleri Sağlanması,
• Uygun Teknoloji ve Uygulama Seçimi, Temini ve Uyarlaması,
• Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin Hayata Geçirilmesi,
• Düzenli Denetimler,
• Uyumluluk ve Sertifikasyon Nezaret Süreçleri,